Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru

Monitorowanie Państwa instalacji przeciwpożarowych

Brandmeldeanlage Calanbau

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa pożaru  (skrót: SAP) to system sygnalizacji alarmowej odbierający i analizujący  komunikaty o zdarzeniach z różnych czujników pożaru i reagujący na nie. Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe pożaru to stałe instalacje ręczne lub automatyczne służące do szybkiego wykrywania pożarów, ostrzegania odpowiednich osób i szybkiego przekazywania sygnału pożaru do odpowiednich służb i miejsc.

Brandmeldeanlage Calanbau Zwykle instalacje sygnalizacyjno-alarmowe pożaru instalowane są w budynkach o szczególnym zagrożeniu pożarowym, jak lotniska, dworce kolejowe, uniwersytety, szkoły, budynki firm, hale fabryczne, domy opieki czy szpitale.  Obowiązek montażu takiej instalacji podłączonej do systemu monitoringu straży pożarnej reguluje albo nadzór budowlany w zezwoleniu na budowę, albo ubezpieczyciel zgodnie z wytycznymi VdS.

Budowa i działanie instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru

Brandmeldeanlage Calanbau Schema
(Please click on the graphic to see a larger view).

Kliknij na grafikę aby ją powiększyć

Wszystkie nadzorowane obszary budynków są pokryte siecią przewodów elektrycznych, automatycznych i nie automatycznych sygnalizatorów.  Sygnalizatory są obsługiwane ręcznie, albo automatycznie po zadziałaniu temperatury, widocznego lub nie widocznego dymu czy płomieni. Reaguje tylko sygnalizator umieszczony w bezpośrednim obszarze pożaru zgłaszając pożar do centralki instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru. Stamtąd sygnał może zostać przekazany do odpowiednich służb i/lub do straży pożarnej.  Jednocześnie ostrzegane są osoby znajdujące się blisko pożaru.  Po ugaszeniu pożaru system bardzo szybko jest ponownie gotowy do działania.

Krótka informacja o instalacjach sygnalizacyjno-alarmowych pożaru

  • Ochrona osób i mienia
  • Prosta, przystępna kosztowo technika
  • Duża niezawodność ochrony
  • Szerokie obszary zastosowania w przemyśle, handlu, usługach i budynkach publicznych