Instalacja gaśnicza pianowa

Instalacja gaśnicza pianowa

Ochrona przeciwpożarowa przy szczególnie wysokim ryzyku

BMW SchaumlöschanlageStałe instalacje gaśnicze pianowe to instalacje zainstalowane na stałe, w których do wody w instalacji tryskaczowej czy gaśniczo-zraszaczowej dodaje się koncentrat środka pianotwórczego. Następnie dochodzi do dodania powietrza w dyszach i produkowana jest piana ciężka, średnia lub lekka.

Budowa i działanie instalacji gaśniczej pianowej

Sprinkleranlage SchaumtankWszystkie chronione obszary budynku i obiekty są pokryte siecią instalacji gaśniczej zraszaczowej i tryskaczowej. Po uruchomieniu następuje określona domieszka środka pianotwórczego ze zbiornika. Poprzez domieszkę powstaje bardzo skuteczny środek gaśniczy, który jest stosowany jako piana ciężka lub średnia w zależności od stosunku wody do środka pianotwórczego. Środek pianotwórczy uderza w deflektor tryskacza lub dyszy gaśniczej i jest rozprowadzany po całej powierzchni.  Jednocześnie dzięki przepływowi wody w rurociągach wyzwalane są miejscowe urządzenia sygnalizacyjne i komunikat jest kierowany do stale pracujących służb, z reguły do straży pożarnej.  Po zwalczeniu pożaru system – podobnie jak w przypadku instalacji gaśniczej zraszaczowej – bardzo szybko jest ponownie gotowy do działania.  Należy uzupełniać zużyty środek pianotwórczy.

Krótka informacja o instalacjach gaśniczych pianowych

  • Kompleksowa, wysoce skuteczna technologia obiecująca szybkie ugaszenie pożaru
  • Wysoka niezawodność w zakresie ochrony mienia
  • Obszary zastosowania w przemyśle i handlu, w miejscach publicznych i wszędzie tam, gdzie może dojść do pożaru z udziałem płynów palnych